Dịch diếc

Cụ thể là dịch giao diện phần mềm tiếng Anh sang tiếng Việt

Dịch phpBB3

Có người dịch từ lâu rồi. Đây dịch chỉ để dùng cho ngonngu.net thôi. Gớm,…