Listen, just listen

Kể từ hôm thằng yum ụp đất kernel với mấy thứ linh tinh, thằng Amarok hay bị treo và làm toi luôn trình điều khiển âm thanh. Chán, cài tạm xmms 😛 . Rồi tự dưng tìm thấy Listen.

Cái của nợ này ngốn CPU và RAM một cách khủng khiếp 😥 . Nhưng ít ra thì nó không bị treo (tính đến thời điểm này).

Tiện tay, dịch luôn cái listen.pot. Mất toi 2 tiếng mới được cái listen-0.5.po. Khoe hàng luôn:

On Flickr


Chuyên mục: