Paratime Studio chuyển đến địa điểm mới

Nếu FB đó vốn chỉ đăng ảnh hoa lá, nay lại chăm chỉ đăng tin thời sự và triết lí sống thì dự là họ sắp chuyển sang bán hàng online.

Anh Lựợm — một cử nhân ngôn ngữ học hành nghề chụp ảnh ở Hà Nội — cho hay