Mấy bài về nhiếp ảnh cơ bản

LuomTV

Muốn khẳng định quan điểm của mình thì đừng bao giờ mất công đi phủ định quan điểm của người khác. Dẫu bạn chứng minh được rằng xấp xỉ 8 tỉ quan điểm kia là sai thì chưa chắc bạn đã đúng. Nhưng chỉ cần một người khác chứng minh được rằng họ đúng thì chắc chắn là bạn đã sai.