Mozilla Firefox: Chỉnh sửa các tập tin cấu hình

(Nguyên bản tiếng Anh: Firefox Help: Editing Configuration Files
© 2002-2005 David Tenser)

Nhiều mánh và mẹo được trình bày trên trang hỗ trợ của Mozilla Firefox đòi hỏi việc chỉnh sửa các tập tin cấu hình cho Firefox. Có 3 tập tin mà bạn cần phải biết:

user.js
Dùng để thay đổi các thông tin cấu hình khác nhau.
userChrome.css
Dùng để thay đổi diện mạo của trình duyệt.
userContent.css
Dùng để thay đổi diện mạo của trang web.

Các tập tin này đều ở dạng tập tin văn bản thô và được đặt trong thư mục hồ sơ của bạn có thể được chỉnh sửa với các trình soạn thảo văn bản thông dụng, như Notepad hoặc Notepad++ trên Windows và gedit hay kate trên Linux.

Xác định thư mục hồ sơ của bạn

Trước khi xem giới thiệu về các tập tin cấu hình, bạn cần phải biết cách tìm thư mục hồ sơ của bạn – nơi Firefox lưu mọi thiết lập của bạn lên ổ cứng.

  • Trên Windows XP/2000, đường dẫn thường là %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\, trong đó xxxxxxxx là một chuỗi ngẫu nhiên gồm 8 kí tự. Chỉ cần vào C:\Documents and Settings\[tên người dùng]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ và bạn sẽ thấy phần còn lại.
  • Trên Windows 95/98/Me, đường dẫn thường là C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\
  • Trên Linux, đường dẫn thường là ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/
  • Trên Mac OS X, đường dẫn thường là ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/

Lưu ý: %AppData% là dạng tắt của đường dẫn cho “Application Data” (dữ liệu của ứng dụng) trên Windows 2000/XP. Để dùng nó, chọn vào Start > Run…, nhập %AppData% và nhấn Enter. Bạn sẽ được chuyển đến thư mục thật, thường là C:\Documents and Settings\[tên người dùng]\Application Data.

Firefox có khả năng xử lí nhiều hơn một người dùng, do đó, có nhiều hơn một hồ sơ. Đường dẫn ví dụ trên là cho hồ sơ mặc định trước đó đã được tạo tự động khi chạy Firefox lần đầu tiên. Bạn có thể quản lí số lượng bất kì các hồ sơ với Trình quản lí hồ sơ.

user.js

Đây là tập tin cấu hình chính cho Firefox và được đặt ở thư mục hồ sơ. Tập tin không được tạo theo mặc định, vì vậy bạn phải tự tạo nó trước khi điều chỉnh bất kì tuỳ chọn nào.

Người dùng Windows: Nếu bạn biết cách tạo một tập tin, hãy bỏ qua bước này. Trước khi bạn có thể tạo tập tin, bạn phải đảm bảo là bạn có thể xem đuôi tập tin trong Windows. Khởi động Explorer (bấm vào biểu tượng My Computer trên màn hình nền) và chọn Tools > Folder Options…. Chọn thẻ View và bỏ đánh dấu mục “Hide extensions for known file types option” (Tuỳ chọn ẩn đuôi tập tin đối với những tập tin đã biết loại). Bây giờ, vào thư mục hồ sơ và chọn trên trình đơn: File > New > Text Document. Tên mặc định là New Text Document.txt sẽ được hiển thị. Hãy đổi thành user.js. (bấm vào Yes trên hộp thoại cảnh báo về loại tập tin).

Người dùng Linux: Tôi đoán rằng bạn biết cách tạo tập tin nếu như bạn đang dùng Linux. Chỉ cần tạo user.js trong thư mục hồ sơ.

Lưu ý: Ngoài ra, có thể chỉnh sửa cấu hình thường được lưu trong user.js bằng cách nhập about:config trên thanh địa chỉ và nhấn Enter (rất nhiều trong số này có nguồn gốc từ Mozilla và không được sử dụng nhưng vẫn chưa được bỏ đi). Nhấn đúp và một tham chiếu để thay đổi giá trị của nó. Các thay đổi sẽ ngay lập tức được lưu vào trong tập tin prefs.js – tập tin được Firefox tự động tạo ra.

userChrome.css

Tập tin này thiết lập các quy tắc hiển thị cho các thành phần khác nhau trên giao diện người dùng Firefox và được đặt trong thư mục con có tên chrome trong thư mục hồ sơ. Cũng như user.js, tập tin này không được tạo sẵn theo mặc định, vì vậy, bạn cũng cần phải tạo nó trước khi thực hiện các thay đổi. Thường thì sẽ có một tập tin ví dụ được tạo ra theo mặc định, có tên là userChrome-example.css. Đơn giản nhất là bạn đổi tên tập tin đó bằng cách bỏ đi phần, -example.

userContent.css

Tập tin này thiết lập các quy tắc hiển thị cho nội dung trang web và được đặt trong thư mục con có tên chrome trong thư mục hồ sơ. Cũng như user.js, tập tin này không được tạo sẵn theo mặc định, vì vậy, bạn cũng cần phải tạo nó trước khi thực hiện các thay đổi. Thường thì sẽ có một tập tin ví dụ được tạo ra theo mặc định, có tên là userContent-example.css. Đơn giản nhất là bạn đổi tên tập tin đó bằng cách bỏ đi phần, -example.