1280×800 cho Ubuntu 6.06

Lần trước làm theo kiểu trâu bò. Lần này thì làm đúng hướng dẫn như trên diễn đàn Ubuntu. Cái mirror vn.archive.ubuntu.com chậm hơn rùa. Mở /etc/apt/sources.list, chuyển hết sang tw.archive.ubuntu.com, tốc độ nhanh gấp 10 lần! $sudo apt-get install alien $wget http://downloadmirror.intel.com/df-support/9726/eng/dri-Intel-3.4.3006-20051209.i386.rpm $sudo alien dri-Intel-3.4.3006-20051209.i386.rpm $sudo dpkg -i dri-Intel-3.4.3006-20051209.i386.deb $sudo vim /etc/X11/xorg.conf Tìm Section… Continue reading 1280×800 cho Ubuntu 6.06

Đống nhạc nhẽo của The Beatles

Kể từ ngày phá sản đến giờ vẫn chưa có dịp nào đi tầm lại đống nhạc nhẽo. Tối qua, trong lúc phê phê, chợt nhớ tới cái trang The Beatles Music. Cũng có lời, có nhạc, đủ cả. Lại cào. Sáng ngủ dậy thấy đủ 185 bài. Dùng mplayer nghe tốt. Amarok dùng xine… Continue reading Đống nhạc nhẽo của The Beatles