Firefox 2 :: Phím backspace chết tiệt

Thay vì lùi về trang trước như bình thường thì nó lại cuộn trang. Đến điên! Hỏi ra mới biết là mở trang about:config và đổi browser.backspace_action từ 1 thành 0.

Chuyện chỉ có trên phiên bản dành cho Linux. Dạo này Linux có lắm cái khùng…


Chuyên mục:

,