Ubuntu 8.04 LTS

Tải cả đêm mới được cái ai dô, đốt 3 cái đĩa đều hỏng. Chán, mất thêm đêm nữa nâng cấp trực tiếp qua mạng.

Sáng nay tỉnh dậy thấy xvnkb đã trở thành kẻ bất lực (chuối… nẫu 😆 ). Dùng thử scim 31 giây, không nuốt nổi. Gõ unikey, dù không làm sập bảng điều khiển như trước (lạ thật!) nhưng cũng bất lực như chuối nẫu.

Đã đến nước này thì thử cồm bai lại chuối nẫu. Nhưng cồm bai lơ cũng bó tay. Đến lượt unikey. Ơ, cồm bai nuột. Chạy cũng… nuột. x-unikey tái sinh. Bờ da vô! :mrgreen:

À, Cáo lửa 3.0b5 chạy trên nhà chú Biu thì còn tạm chứ chạy trên lưng chim cụt thì như k*. Trình mở rộng đã không tương thích thì chứ lại còn hơi tí thì đơ. Lại mất công “hạ cấp” về 2.0.0.14.

Cảm giác 8.04 LTS chạy nhanh hơn 7.10. Thế là tạm yên tâm. Loong thơm sú pọt cơ mà. Ze! 😆