Đề xuất mới

Chiều nay có việc phải đi qua đoạn này, thấy cái cây to quá, to hơn mức bình thường nên em dừng ngay lại chụp ảnh. Sau mấy tiếng suy nghĩ, em mạnh dạn chính thức đề xuất thành phố Hà Nội cho trồng cây trên miệng hố ga. Theo em, việc này có ít… Continue reading Đề xuất mới

Ngày đi làm đầu năm mới

Đúng giờ. Lâu lắm mới đúng giờ. Nhưng chả để làm gì. "Sự kiện" đầu tiên là tranh cãi với một cán bộ hợp đồng của trung tâm. Thật ra là không muốn nói mà cứ phải nói. Thảo nào thằng Kiền với lão ấy cự nhau là phải :p Việc thứ hai là đề… Continue reading Ngày đi làm đầu năm mới