Công nghệ biên tập của TPO

Mình có ông bạn mấy năm vừa rồi làm thư kí TPO nên đăng kí RSS (để ủng hộ viu). TPO cũng là tờ duy nhất trong nước mà mình đăng kí theo dõi qua Google Reader.

Cái dở của CMS của TPO là đổi tít là nó đổi luôn địa chỉ URL. Thành thử Google Reader nhận luôn là bài mới.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Cái hay của CMS của TPO là ai muốn nghiên cứu về cách đặt tít thì đăng kí RSS của TPO để làm tư liệu.


Chuyên mục: