Tết Tây nghĩ đến Tết ta

Nhân làm cái tài khoản Photoshelter nên người nông dân có dịp gom góp lại ảnh ọt, trong đó có bộ Dân ta chuẩn bị Tết ta này.

Xem lại thì còn thiếu khoảng 1 tỉ cái ảnh nữa mới vừa. Nhưng sức người có hạn, ruộng ai người ấy cày, ôm hết có mà thành địa chủ, dân chửi chết (nói thế chứ ôm thế dek nào được).

Từ giờ đến Tết ta cũng chả còn bao xa, hi vọng sẽ sớm xong cái vsl.edu.vn, vừa để có thời gian, vừa là có tí vốn mà làm người chụp ảnh 😆

Cụ nào có cao kiến (chụp gì, ở đâu) thì cho bần nông này vài xu nhé. Cảm ơn các cụ!