Bóng bay đường Giải Phóng

Lâu lâu chụp phát. Nhân dịp đi buổi tối trên đường Giải Phóng, đầu đông năm 2012.

Tối nay gió thổi nhè nhẹ.
Tối nay gió thổi nhè nhẹ.