Lensbaby

Lensbaby không phải là ống kính dành cho trẻ con. Thực tế, nó khó bảo như bọn trẻ. Và cũng như với trẻ con, bạn phải có đủ tình yêu và sự kiên nhẫn thì mới có thể kiểm soát được nó.

Lensbaby cũng là thứ dành cho người lớn muốn trở thành trẻ con, hay chính xác hơn là muốn mượn lốt trẻ con để giấu đi sự già nua, kiệt sức trong hành trình sáng tạo.

Dành cho cáo phó. Liên hệ (04) 38583799. Cổng phụ Nhân văn, chiều nay.
Dành cho cáo phó. Liên hệ (04) 38583799. Cổng phụ Nhân văn, chiều nay.

Nhưng có thể nó là con mắt mới để tìm ra những điều chưa thấy trong những cái nhàm chán, cũ kĩ nhất. Thử đợi xem.