Bluefish tiếng Việt

Mò mò mãi mới biết cách tạo bluefish.pot. Sau đó là dùng chính Bluefish để dịch. Ối mẹ ơi, gì mà lằng nhà lằng nhằng, chán chẳng muốn dịch. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nghiến răng ngồi dịch. Bỏ cả đống vì chẳng hiểu nó là cái gì :(. Biên dịch lại thì nhìn……

Sylpheed tiếng Việt

Sắp xong rồi, hehe… Nhưng có mấy chỗ khoai chẳng thể dịch nổi, chính xác là 11. Có lẽ phải để nguyên. À, ai muốn tìm .po thì vào http://luom.tv/L10n nhé 😉