Trình chọn tập tin GTK

Trình chọn tập tin của GTK (hình như từ bản 2.6), theo mặc định, chẳng thấy chỗ nào để gõ đường dẫn rồi dùng phím Tab. Toàn phải dùng chuột bấm bấm, bực cả mình!

Thấy mình chửi nhiều quá, lão Bi tức cú khoe luôn chiêu Ctrl+L. Hehe, ngon phết.

Nhưng xét đi xét lại, và ngoảnh sang KDE thì… thì GTK file selector vẫn thuộc loại hâm :mrgreen:


Chuyên mục:

,