~/.history


  • Chuyển định dạng ‘wma’ sang ‘ogg’

    $ for i in *.wma; do mplayer -ao pcm "$i" && oggenc -o "`basename "$i" .wma`.ogg" audiodump.wav; done $ rm audiodump.wav

  • Alien – Alien package converter

    Sau mấy vụ lằng nhằng, nhà em tức cú chuyển từ FC4 sang Ubuntu 5.10. Dùng thử mấy hôm cũng thấy phê phê. Hôm nay, đổ đốn tìm cái plugin tách lời (voice) cho xmms để… hát karaoke thì vớ được chú defx. Nhưng khổ nỗi là không biên dịch được, bản nhị phân thì…

  • Tạo .pot từ mã nguồn

    Đôi lúc nổi hứng muốn dịch chương trình nào đó nhưng mò trong ./po lại không thấy .pot đâu. Hết hứng!