Không chơi realplay theo kiểu plugin

Ngày xưa thì vô tư, nhưng có vẻ như từ ngày cập nhật libstdc++ thì cái realplay tự dưng cực kì đơ. Chạy thì vẫn chạy được (không giật, không vấp) nhưng điều khiển rất khó, chẳng khác gì lúc máy treo. Nếu mà dùng nó với Firefox ở dạng “plugin” thì Firefox cũng đơ luôn.

Trong khi chưa tìm ra giải pháp thì tốt nhất là bỏ hai cái liên kết tới nphelix.xptnphelix.so ra khỏi thư mục ~/.mozilla/plugins/. Sau đó, mở trên thanh địa chỉ của Firefox một địa chỉ tới một tập tin RealAudio nào đó và chọn realplay để nghe trực tiếp.

Bây giờ thì mỗi khi nghe BBC Radio thì thằng Cáo Lửa sẽ không thắc mắc gì nữa, còn thằng realplay thì biết điều mà tự động chạy.


Chuyên mục:

,