~/.history

.history là tên một tập tin lưu lại các dòng lệnh người dùng đã thực hiện. Các bài trong chuyên mục này là các ghi chú, mẹo vặt hoặc kinh nghiệm làm gì đó.