Cào Color-Ring của Sfone

Oài, lâu lắm rồi không đổi cái nhạc chờ, tức là cái Color-Ring đó. Hôm nay đổi thử coi.

Mà sao bên Sfone họ không làm mấy chương trình (miễn phí hoặc có thu phí), kiểu như:

  • Cho người dùng chọn một danh sách rồi cho phát ngẫu nhiên mỗi lần có người gọi;
  • Đặt theo thời gian trong ngày (sáng, chiều, tối, đêm);
  • Đặt theo các ngày kỉ niệm (chung và riêng). Lễ, tết thì phát các bài truyền thống. (Cái này hơi phức tạp, có thể cần phải thực hiện qua giao diện web);

Ngày mai đi coi thi đại học, phải để điện thoại ở nhà. Mình thì không thích tắt máy, nhưng cũng không muốn để người khác phải đợi vô ích. Bình thường thì người ta dùng chế độ trả lời tự động. Nhưng như thế thì tốn tiền người gọi, vả lại, cái máy của mình lại không có chức năng đó. Thế thì phải làm một đoạn Color-Ring thông báo, đại loại là: “A lô, tui là cái điện thoại mà quý dzị đang gọi nè. Mèn đét ui, xui xẻo chưa. Hôm nay ông chủ tui bận đi coi thi, phải để tui ở nhà. Tối gọi lại nha”.

Dưng mà cái máy chết tiệt của mình lại cũng không có chức năng ghi âm… Nghĩ bực mình. Bực quá, ngồi cào cái đống Color-Ring của Sfone về cho đỡ bực.

#/bin/sh
# Tập lệnh để cào Color-Ring của Sfone

base=http://colorringmusic.sfone.com.vn/wma

for j in `seq 10 18`;
do
	for i in `seq -w 0 99`;
	do
		wget "$base/100/00/00/$j/1000000$j$i.wma";
	done;
done

Chắc chắn là đầy thông báo “404”. Dưng mà, giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Cập nhật:

Đến $j=18$i=58 thì bắt đầu báo “404”. Ctrl+C. Vị chi mất gần 1 tiếng để khi ls -1 1000000*.wma | wc -l thì được 856. Đáng lẽ phải là 857, nhưng khi $j=10$i=00 (ngay phát đầu tiên) cũng bị “404”.

Giờ nghe kiểu gì nhỉ? À, *.wma thì mplayer hoặc xine. Thử nghe khúc giữa của đám nhạc cổ điển ($j=11):

start=60;\\
for i in `ls -1 100000011* | head -n $start | tail`;\\
do mplayer $i; done

Tén ten, ten tèn… Păng. Tén ten, ten tèn… Păng…

À, Piano concerto (no.1, opus 23) của Tchaikovsky.

😆