Tag: ảnh iếc

Chính sách và thực thi

Đến bây giờ thì mình không quan tâm mấy đến chính sách ngôn ngữ nữa để nhường chỗ cho những thứ cụ thể, sát sườn hơn. Tình hình chung là cũng na ná, rưa rứa.

2012 chụp ai?

Rất nhiều dự định không thành, quá nhiều kế hoạch đổ bể. Và con người thì cứ già đi. 2012 chụp ai?

Để lần sau vậy

8 phút được 7 cái ảnh trông giống ảnh thẻ. Nhưng quan trọng hơn là biết mặt. Mọi sự cứ để lần sau vậy.

Đầu hành lang tầng 3 nhà H

Chuyên viên chụp ảnh Trần Văn Lựợm bày ảnh ở đầu hành lang tầng 3 nhà H nhân dịp kỉ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn và 15 năm Khoa Ngôn ngữ học.

Thầy Thuật

Chụp xong ảnh này thì mình cũng thấy ưng, nhưng không phải ở bức ảnh, mà là ở khía cạnh khác của công việc.

8 giờ vàng ngọc

Nếu chụp liên tục 14 hình/giây không ngừng thì chỉ sau gần 8 tiếng là cửa trập của Canon 1D X sẽ hỏng.