Quản lí dữ liệu của buổi chụp

Quản lí dữ liệu của buổi chụp

Từng trải qua đôi lần mất ảnh vì hỏng ổ cứng nên anh coi nó như một nỗi ám ảnh. Trong bài này, anh không hề nói quá khi viết rằng “có 4 – 5 bản sao cho một bức ảnh”. Mà thực tế có khi còn hơn ấy chứ.

Xem chi tiết trên oép sai của Paratime Studio.


Chuyên mục: