Thương tật nghề nghiệp

– Lạ nhỉ, vân tay của anh chín ngón thì bình thường mà riêng ngón trỏ phải thì mòn quá, em lăn mãi mới được. Trước anh có bị bỏng hay tai nạn gì không?

– Cái này là thương tật nghề nghiệp em ạ.

– Anh làm nghề gì thế?

– Anh chụp ảnh.


Chuyên mục: