Sao lưu và đồng bộ bằng rờ-xinh

Tự dưng cái Sync Folders Pro lại không giữ được nhãn thời gian gốc. Thành ra mỗi lần đồng bộ là nó lại chép tất tần tật. Trong lúc tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra thì anh đành phải dùng rsync.

Thực ra thì chép-dán thủ công cũng được, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nhưng với những tập tin Photoshop được tạo ra sau đấy mà phải đi nhặt trong từng thư mục một thì khá tốn công mà lại dễ bỏ sót. Vì thế vẫn phải đồng bộ.

rsync -auP ~/Pictures/2023/01/ /Volumes/2023/01

Với lệnh trên anh sao lưu toàn bộ nội dung của thư mục nguồn~/Pictures/2023/01 vào trong thư mục đích/Volumes/2023/01 nằm trên một ổ cứng ngoài.

Tuỳ chọn -a cho biết là anh muốn đệ quy tất cả các thư mục và giữ tất cả thông tin về thời gian, quyền (chmod, owner, group). -u để bỏ qua những tập tin ở phía đích có nhãn thời gian mới hơn ở phía nguồn. Còn -P mặc dù vừa là --progress vừa là --partial nhưng chủ yếu là anh muốn theo dõi tiến trình.

Nếu muốn bỏ qua những tập tin mang tính tạm thời của Capture One, thì anh thêm --exclude "*.cof" --exclude "*.cop" --exclude "*.cot".

Còn giả sử muốn loại bỏ những tập tin không còn tồn tại ở phía nguồn thì thêm --delete. Nhưng có vẻ hơi mạo hiểm nên anh chưa dùng bao giờ.

Nếu chưa quen hoặc là người cẩn thận thì anh sẽ dùng -n (hoặc --dry-run) để chạy thử trước khi chạy thật.