Khi bạn học lập trình mà lại đi trông xe

– Anh cho xin luôn năm mươi nghìn. Cho em số điện thoại để còn gọi khi cần.

– Em để bảng số trên táp lô rồi anh.

– Bên nào nhỉ? À đây rồi, không chín…

Anh cần thì gọi chứ ghi lại làm gì cho mất công?

– Thế lỡ cháy hoặc mất xe thì biết lấy số ở đâu mà gọi hả anh?!


Chuyên mục: