Giác ngộ

Giờ anh đã hiểu tại sao người mẫu hiếm khi cười khi chụp ảnh. Ấy là để tiết kiệm thời gian Photoshop răng.


Chuyên mục:

,