Một chút bệnh nghề nghiệp

Quan sát một nhiếp ảnh gia mà thấy tay phải bé hơn tay trái thì khả năng cao là anh ấy hay dùng chân máy, nhà toàn ống zoom, và chắc chắn là độc thân.


Chuyên mục:

,