Lí do không chụp ảnh nút

– Sao anh không chụp ảnh nút?

– Anh lười sửa ảnh. Diện tích da ở vùng mặt và cổ chỉ chiếm khoảng 5% diện tích toàn cơ thể. Sửa từng đó thôi mà nhiều khi mất đến nửa tiếng đồng hồ. Lấy đâu ra thời gian để sửa 45% còn lại.