Vẩn vơ về chính sách ngôn ngữ

Xuất phát từ cảnh huống ngôn ngữ, có thể chia chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam thành hai nhóm: đối với tiếng Việt và đối với các ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Những “suy nghĩ bất chợt” này xuất phát từ một cái đầu đã lâu rồi không đụng đến chính sách ngôn……

(nếu có)

Trong một thông báo mời đi tham quan có câu: Thành phần: các công đoàn viên và (người nhà nếu có) Các bạn có thấy điều gì không? – A: Vị trí ngoặc đơn đặt tuỳ tiện quá. Theo tôi, phải viết là: “các công đoàn viên và người nhà (nếu có)”. – B: Sửa……

Lại chuyện i/y

Quan điểm của ngonngu.net đối với việc sử dụng i/y được trình bày quá rối rắm, phức tạp đối với những người không chuyên về ngôn ngữ học. Trên thực tế, sự nhầm lẫn thường chỉ xảy ra ở hai nhóm. 1. Các âm tiết có “khuôn”: QUY, QUYT Dạng không chính xác: quí, quít,………

Hoán dụ

BIẾT MÙI — Trời ơi, tui sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa biết mùi tôm hùm thế nào… — Chuyện nhỏ. 700 ngàn một kí. Mai tui lĩnh lương rồi cho bà biết liền. — Tuyệt quá! Yêu ông xã nhất trên đời! Hôm sau… — Trời ơi, hấp dẫn quá! — Thơm hông……

Nguỵ biện

GẤP MÀN — Dậy rồi mà sao không gấp màn đi. Để lùng bùng như cái vó tôm. Lười quá thể! — Không phải là tôi lười mà, trái lại, tôi đang chứng tỏ sự chăm chỉ của mình. — Chăm chỉ? — Đúng thế. Anh biết đấy, mọi người thường rất lười mắc màn.……