Âm tiết có âm đệm

Danh sách âm tiết tiếng Việt có âm đệm /-w-/

Danh sách âm tiết tiếng Việt trước đây đã đăng được xếp theo vần nhưng không phân biệt có âm đệm (/-w-/) hay không có âm đệm (thực ra là âm đệm /-zero-/). Điều này là nhiều người nhầm tưởng là danh sách đó không có các âm tiết có âm đệm /-w-/.

Đáp ứng nguyện vọng của nhiều người, anh Lựợm đăng riêng danh sách các âm tiết có âm đệm /-w-/ (biểu diễn bằng chữ cái “o” hoặc “u”).

boa
buýt
choa
choá
choác
choạc
choai
choài
choãi
choái
choại
choán
choang
choàng
choảng
choáng
choạng
choắt
choe
choè
choé
choẹ
choen
choèn
choẹt
chuẩn
chuệch
chuếnh
chuệnh
chuỳ
chuyên
chuyền
chuyển
chuyến
chuyện
doa
doá
doạ
doãi
doãn
doanh
doành
duệ
duềnh
duy
duyên
duyệt
đoá
đoạ
đoác
đoài
đoái
đoan
đoàn
đoản
đoán
đoạn
đoàng
đoảng
đoành
đoạt
đuềnh
đuểnh
goá
hoa
hoà
hoả
hoá
hoạ
hoác
hoạch
hoai
hoài
hoải
hoại
hoan
hoàn
hoãn
hoán
hoạn
hoang
hoàng
hoàng
hoảng
hoãng
hoành
hoảnh
hoánh
hoạnh
hoạt
hoay
hoáy
hoắc
hoặc
hoắm
hoằn
hoẳn
hoăng
hoẵng
hoắt
hoe
hoè
hoẹ
hoen
hoẻn
hoét
huân
huấn
huê
huề
huế
huệ
huếch
huênh
huơ
huy
huỷ
huý
huých
huỵch
huyên
huyền
huyễn
huyện
huyết
huyệt
huynh
huỳnh
huýt
khoa
khoả
khoá
khoác
khoai
khoải
khoái
khoan
khoản
khoán
khoang
khoảng
khoáng
khoanh
khoảnh
khoát
khoáy
khoằm
khoăn
khoắn
khoắng
khoắt
khoe
khoẻ
khoé
khoen
khoeo
khoèo
khoẻo
khoét
khuân
khuẩn
khuâng
khuất
khuây
khuấy
khuê
khuếch
khuơ
khuy
khuỵ
khuya
khuyên
khuyển
khuyến
khuyết
khuynh
khuỳnh
khuỷnh
khuýp
khuỷu
khuỵu
loa
loà
loả
loã
loá
loạc
loài
loại
loan
loàn
loạn
loang
loàng
loảng
loãng
loáng
loạng
loanh
loát
loạt
loay
loăn
loăng
loằng
loắt
loe
loè
loé
loen
loét
loẹt
luân
luẩn
luấn
luận
luật
luỹ
luý
luỵ
luya
luých
luyến
luyện
luyn
moay
ngoa
ngoã
ngoác
ngoạc
ngoai
ngoài
ngoải
ngoái
ngoại
ngoạm
ngoan
ngoãn
ngoạn
ngoảnh
ngoao
ngoáo
ngoáp
ngoay
ngoảy
ngoáy
ngoạy
ngoắc
ngoặc
ngoằn
ngoằng
ngoẵng
ngoắt
ngoặt
ngoe
ngoé
ngoen
ngoẻn
ngoèo
ngoẻo
ngoéo
ngoẹo
ngoét
nguây
nguẩy
nguậy
nguếch
nguệch
nguy
nguỵ
nguyên
nguyền
nguyện
nguyệt
nguýt
nguỷu
nhoà
nhoai
nhoài
nhoàm
nhoáng
nhoạng
nhoay
nhoáy
nhoe
nhoè
nhoen
nhoèn
nhoẻn
nhoét
nhoẹt
nhuần
nhuận
nhuệ
nhuỵ
nhuyễn
noãn
oa
oà
oách
oạch
oai
oài
oải
oái
oại
oan
oản
oán
oang
oàng
oanh
oành
oạp
oát
oăm
oằn
oẳng
oắt
oặt
oe
oẻ
oé
oẹ
phuy
qua
quà
quả
quá
quạ
quác
quạc
quách
quạch
quai
quài
quải
quái
quại
quan
quàn
quản
quán
quang
quàng
quảng
quãng
quáng
quạng
quanh
quành
quánh
quạnh
quào
quáo
quát
quạt
quàu
quạu
quay
quày
quảy
quạy
quắc
quặc
quăm
quằm
quắm
quặm
quăn
quằn
quắn
quặn
quăng
quẳng
quặng
quắp
quặp
quắt
quặt
quấc
quân
quần
quẩn
quẫn
quấn
quận
quầng
quẩng
quất
quật
quây
quầy
quẩy
quẫy
quấy
quậy
que
què
quẻ
quẽ
qué
quen
quèn
queo
quèo
quéo
quẹo
quét
quẹt
quê
quế
quệ
quệch
quên
quện
quết
quệt
quều
quơ
quờ
quở
quớ
quy
quỳ
quỷ
quỹ
quý
quỵ
quýt
quỵt
quých
quyên
quyền
quyển
quyến
quyện
quyết
quyệt
quỳnh
quỷnh
quýnh
quỵp
quýu
roa
soa
soài
soải
soái
soàn
soán
soạn
soảng
soạng
soát
soạt
suất
suê
suy
suý
suyển
suyễn
suýt
suỵt
thoa
thoà
thoả
thoã
thoá
thoai
thoải
thoái
thoại
thoán
thoang
thoảng
thoáng
thoát
thoạt
thoăn
thoắng
thoắt
thuần
thuẫn
thuận
thuật
thuê
thuế
thuở
thuỳ
thuỷ
thuý
thuỵ
thuyên
thuyền
thuyết
toa
toà
toả
toá
toạ
toác
toạc
toài
toái
toại
toan
toàn
toản
toán
toang
toàng
toáng
toạng
toanh
toát
toáy
toe
toè
toẽ
toé
toé
toen
toèn
toét
toẹt
truân
truất
truy
truỳ
truỵ
truyền
truyện
tuân
tuần
tuẫn
tuấn
tuất
tuế
tuệ
tuếch
tuềnh
tuy
tuỳ
tuỷ
tuý
tuỵ
tuya
tuyên
tuyền
tuyển
tuyến
tuyết
tuyệt
tuyn
tuýp
tuýt
uẩn
uất
uể
uế
uy
uỷ
uý
uỵch
uyên
uyển
uỳnh
voan
xoa
xoà
xoả
xoã
xoá
xoác
xoạc
xoạch
xoai
xoài
xoải
xoàm
xoan
xoàn
xoang
xoàng
xoảng
xoành
xoát
xoạt
xoay
xoáy
xoăn
xoẳn
xoắn
xoe
xoè
xoen
xoèn
xoét
xoẹt
xuân
xuẩn
xuất
xuê
xuề
xuể
xuệch
xuềnh
xuỳ
xuý
xuya
xuyên
xuyến
xuyết
xuýt
xuỵt

Tổng cộng là 616 âm tiết (theo chữ viết).

Trong chữ quốc ngữ, âm đệm /-w-/ được biểu diễn bằng hai chữ cái U hoặc O, cụ thể là:

 • U: âm đầu /k-/+ hoặc +âm chính /-i-, -ie-, -e-, –ɤ-, –ɤˇ-/
 • O: các trường hợp còn lại

Căn cứ vào quy tắc này, danh sách trên được tạo lập bằng cách trích xuất từ danh sách âm tiết tiếng Việt theo biểu thức chính quy sau:

(^qu[aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịơờởỡớợyỳỷỹýỵ])|
(^(ch|kh|ng|nh|p|ph|th|tr|b|d|đ|g|h|gi|l|m|n|r|s|t|v|x)?(
  (u[yỳỷỹýỵêềểễếệơờởỡớợâầẩẫấậ])|
  (o[aàảãáạăằẳẵắặeèẻẽéẹơờởỡớợ])
))


3 phản hồi

 1. […] Xem riêng Danh sách âm tiết có âm đệm /-w-/ […]

 2. Ảnh đại diện Đình Hoàng
  Đình Hoàng

  thiếu UĂ rồi nhé. quắc mắt, quắp mồi

 3. Ảnh đại diện lê hà thuỳ linh
  lê hà thuỳ linh

  thiếu quốc

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.