Câu mơ hồ phiên bản IS

Hôm qua anh đang xem Phây búc thì thấy một bạn chụp ảnh màn hình tiêu đề bài báo “Mẹ con tin người Nhật Bản bị hành quyết đau đớn tột cùng”.

Nhân dịp ngày chính thức ra khỏi trường, anh mạnh dạn thử vận dụng lí thuyết về câu mơ hồ để làm bài tập. Tưởng là sẽ suy ra được nhiều câu lắm, ai dè do đã lấy bằng cử nhân Ngôn ngữ học gần 10 năm rồi nên mới chỉ nghĩ ra được từng này. Buồn mất hai phút rưỡi…

0. Mẹ [con tin người Nhật Bản bị hành quyết] đau đớn tột cùng

–> Một người Nhật Bản bị bắt làm con tin rồi bị hành quyết, mẹ của người này thấy đau đớn tột cùng

1. Mẹ [con tin người Nhật Bản bị hành quyết đau đớn tột cùng]

–> Một bà có con là người Nhật Bản, con bà ấy bị bắt làm con tin rồi bị hành quyết trong đau đớn tột cùng

2. Mẹ [con tin người Nhật Bản] bị hành quyết đau đớn tột cùng

–> Một người Nhật Bản bị bắt làm con tin, mẹ của người này bị hành quyết trong đau đớn tột cùng

3. Mẹ [con] tin người Nhật Bản (nên) bị hành quyết đau đớn tột cùng

–> Mẹ của con vì tin người Nhật Bản nên đã bị hành quyết trong đau đớn tột cùng

4. Mẹ [con] tin (rằng) người Nhật Bản bị hành quyết (trong) đau đớn tột cùng

–> Mẹ của con tin rằng: người Nhật Bản đã bị hành quyết trong đau đớn tột cùng