Lễ rước sắc hội làng Triều Khúc

Mấy năm trước anh đi chụp hội làng Triều Khúc thì toàn lỡ lễ rước nên quay sang chụp chọi gà. Năm nay sáng mùng 9 đã mò đến thì mới chỉ có chọi gà. Định chụp thì bị đuổi.

Đuổi cũng phải. Trung bình mỗi trận 5 triệu cơ mà :p

Thôi đành về, đợi chiều chụp đám rước.

trieukhuc-150227-01

trieukhuc-150227-02

trieukhuc-150227-03

trieukhuc-150227-04

trieukhuc-150227-05

trieukhuc-150227-06

trieukhuc-150227-07

trieukhuc-150227-08

trieukhuc-150227-09

trieukhuc-150227-10

trieukhuc-150227-11

trieukhuc-150227-12

trieukhuc-150227-13

trieukhuc-150227-14

trieukhuc-150227-15

trieukhuc-150227-16

trieukhuc-150227-17

trieukhuc-150227-18

trieukhuc-150227-19

Đang chụp dở thì phải về đón thằng lớn 🙁