Ba cái mẹo với macOS

Hàng rong, Hà Nội, 11/2020. Ảnh: Thành Long / documentary.vn

(1) tìm kiếm bằng Spotlight và chữa lỗi không tìm thấy thứ phải thấy; (2) di chuyển thư mục, tập tin; (3) lỗi dính phím khi gõ tiếng Việt.

Đề nghị Google gỡ URL vi phạm bản quyền

Trang kết quả tìm kiếm hình ảnh với từ khoá "chân dung nghề nghiệp" có một hình ảnh của TIME Studio bị vi phạm bản quyền.

Nếu tìm trên Google mà thấy có website ăn cắp ảnh của mình thì cách xử lí ít ồn ào và hiệu quả nhất là đề nghị Google loại bỏ trang đó khỏi danh mục.