Tết cách li Covid-19 nghe gì?

Có thể bạn đã quên, nhưng ngày mai (mà thực ra là chỉ còn ít phút nữa) là Chủ nhật. Vậy là Tết cách li Covid-19 chuẩn bị bước sang ngày thứ 5.

Trong những ngày cách li toàn dân này, xem phim nhiều cũng mệt, anh bèn vào Youtube tìm các bài hát chế lời về chủ đề Covid-19.

Còn bài True Colors được giữ nguyên lời nhưng được thể hiện bởi 28 cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Trên Youtube còn rất nhiều bài khác nhưng không hay lắm hoặc không cho nhúng vào website. Nếu bạn thấy bài nào thú vị thì chia sẻ trong phần bình luận nhé.