Ba cái mẹo với macOS

Hàng rong, Hà Nội, 11/2020. Ảnh: Thành Long / documentary.vn

(1) tìm kiếm bằng Spotlight và chữa lỗi không tìm thấy thứ phải thấy; (2) di chuyển thư mục, tập tin; (3) lỗi dính phím khi gõ tiếng Việt.