Chuyên mục
~/.history Chụp ảnh

Làm ảnh GIF động bằng Photoshop

Trên mạng có cả tỉ hướng dẫn, mà hình như anh đã có lần hướng dẫn cách làm rồi. Nhưng nếu bạn chưa biết thì cứ tham khảo, biết đâu lại nghĩ ra cái gì hay ho.

Chuyên mục
Chuyện khác

Tết cách li Covid-19 nghe gì?

Trong những ngày cách li toàn dân này, xem phim nhiều cũng mệt, anh bèn vào Youtube tìm các bài hát chế lời về chủ đề Covid-19.