Làm ảnh GIF động bằng Photoshop

Giãn cách để Tổ quốc quyết sinh. Ảnh: TIME Studio

Trên mạng có cả tỉ hướng dẫn, mà hình như anh đã có lần hướng dẫn cách làm rồi. Nhưng nếu bạn chưa biết thì cứ tham khảo, biết đâu lại nghĩ ra cái gì hay ho.

Thời video chưa phổ biến thì ảnh GIF động khá phổ biến. Nhưng dạo gần đây lại có nhiều video ngắn được chuyển sang GIF xem cho hay.

Cái ảnh GIF anh muốn làm rất đơn giản, nó chỉ có hai khung hình (frame).

Đầu tiên, anh mở một ảnh ra rồi chọn trình đơn Window / Timeline. Trong khung Timeline, bấm vào nút Create Frame Animation. Thế là cái ảnh đang mở trở thành khung hình thứ nhất.

Để thêm khung hình tiếp theo, anh bấm vào biểu tượng trình đơn của khung Timeline và chọn New Frame.

Anh mở ảnh thứ hai, chép và dán. Xong. Giờ chọn thời gian hiển thị mỗi khung hình và vòng lặp. Ở đây anh chọn khung hình thứ nhất hiển thị trong nửa giây, khung thứ hai trong một giây và lặp vô tận (forever).

Cuối cùng anh vào trình đơn File / Export… / Save for Web để lưu thành dạng GIF. Ở đây anh có thể chọn số lượng màu, kích thước ảnh phù hợp để ảnh không quá nặng.

Giãn cách để Tổ quốc quyết sinh. Ảnh: Paratime Studio
Giãn cách để Tổ quốc quyết sinh. Ảnh: Paratime Studio

Thực ra thì có thể làm GIF động bằng nhiều phần mềm khác nhau. Nhưng vì nhà có sẵn Photoshop nên anh dùng luôn.


Chuyên mục:

, ,

Từ khoá: