Bluefish tiếng Việt

Mò mò mãi mới biết cách tạo bluefish.pot. Sau đó là dùng chính Bluefish để dịch. Ối mẹ ơi, gì mà lằng nhà lằng nhằng, chán chẳng muốn dịch.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nghiến răng ngồi dịch. Bỏ cả đống vì chẳng hiểu nó là cái gì :(. Biên dịch lại thì nhìn cũng tạm được. Thế mới đểu :mrgreen:

Nhưng mà phải dùng thử đã. Chưa gì đã khoe ra thì kiểu gì cũng bị thiên hạ chửi cho lên bờ xuống ruộng…


Chuyên mục: