Sylpheed tiếng Việt

Sắp xong rồi, hehe… Nhưng có mấy chỗ khoai chẳng thể dịch nổi, chính xác là 11. Có lẽ phải để nguyên.

À, ai muốn tìm .po thì vào http://luom.tv/L10n nhé 😉


Chuyên mục: