Tạo .pot từ mã nguồn

Đôi lúc nổi hứng muốn dịch chương trình nào đó nhưng mò trong ./po lại không thấy .pot đâu. Hết hứng!

Hôm nọ mò mò vào trang của Bluefish rồi tìm cái trang hướng dẫn dịch thì thấy nó bảo là lấy nguồn từ CVS về rồi ./configure rồi cd po rồi make update-po để đồng bộ hoá các tập tin .po. Lúc mình đọc thì lão pclouds cũng bảo make update-po, lại còn đòi công 100k :p.

Hé hé, việc gì phải CVS, có sẵn nguồn rồi, chỉ cần bung nó ra rồi ./configure && cd po && make update-po. Nếu là bluefish thì nó sẽ đẻ ra cái bluefish.pot. Giờ thì chỉ cần cp bluefish.pot vi.po. Việc quan trọng lúc này là dịch cho nó tử tế.