Chọi gà ở Triều Khúc

Định ngó qua xem tổ chức hội hè thế nào, thế mà xem chọi gà cả buổi sáng. Sau vì nhớ tầng 5 quá mới phải về. Định chiều quay lại chụp đám rước thì lại vướng vụ thuyết trình của Gary Swanson. Thế là mãi vẫn chưa chụp được đám rước hội làng Triều Khúc.

Tịch điền thành Xuống đồng

Nghe đồn việc thay tên đổi họ này mới phát sinh vào đợt tổng duyệt trước tết này, và do Trung ương chỉ đạo, tất nhiên. Khi đó mọi thứ đã in ấn xong rồi. Và cái tên mới được xuất hiện trong mấy bài phát biểu tại buổi lễ.