Ban tổ chức muốn vẽ rồng lên trâu

Đoán là không đông vui rồi mà cứ cố ở lại. Thực tế còn chán hơn con gián, buồn hơn cả con chuồn chuồn. Nói chung là thiệt đơn thiệt kép 😥

Chả biết mai có làm ăn được gì không 🙁

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29