Chọi gà ở Triều Khúc

Định ngó qua xem tổ chức hội hè thế nào, thế mà xem chọi gà cả buổi sáng. Sau vì nhớ tầng 5 quá mới phải về. Định chiều quay lại chụp đám rước thì lại vướng vụ thuyết trình của Gary Swanson. Thế là mãi vẫn chưa chụp được đám rước hội làng Triều Khúc.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18

Mai có lễ tế và vẫn chọi tiếp.