Sáng chủ nhật cuối tháng đầu năm đầu tiên của thập kỉ mới

Hôm qua giời xanh mây trắng nắng vàng thì lại đi thông tắc cống. Nghe đồn thiên hạ đi chụp đào quất ghê lắm, một mét vuông có hai ông thợ ảnh kèm một mẫu. Hôm nay giời đỡ đẹp hơn. Chắc vẫn đông. Thôi thì ở nhà cho lành. Chiều có khi cũng phải……

2009: Đầu đường xó chợ

So với năm trước thì năm nay thể loại này chả được cái nào tạm gọi là. Nói chung là thất bại. Có lẽ là do lười đi, lười chụp hơn trước. Hoặc cũng có thể trình mình mãi chỉ có thế, không khá lên được thì tức là sẽ bị “thoái hoá”. Thể loại……