Em ui, Hà Nội p-hố

Phố cổ, phố cũ, chiều nay, 08/7/2009.

Phố cổ
Đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc)

Phố cổ
Ngõ Phất Lộc

Phố cổ
Ngõ Phất Lộc

Phố cổ
Ngõ Phất Lộc

Phố cổ
Ngõ Phất Lộc

Phố cổ
Ngõ Gạch

Phố cổ
Phố Lò Sũ