Nhảm


 • Phi tâm

  Rất nhiều người đang lãng phí thời gian một cách kinh khủng. Tôi thì thuộc loại kinh khủng khiếp. Đơn giản vì công việc hiện tại của tôi thường là nhàn nhã, nghĩa là thỉnh thoảng cũng có những lúc bận rộn đáo để. Bởi vì có những việc không ai làm thay tôi được. […]

 • Hai con hợi cụng li với một con tuất

  Đấy, chúng nó đấy Trông có vẻ tử tế thế thôi. Thực ra, lúc con tuất mải buôn di động thì hai con hợi liền tranh thủ ăn hết phần.

 • Cuộc đời là những chuyến đi…

  … Có ai đó đã từng nói vậy. Còn với tôi, sống là đi, còn đi là còn sống. Vì không đi được thì khó chịu, vật vã, khổ sở. Đảm bảo 3 hôm là hết đời.

 • Em cần lắm một bờ vai…

  … Để làm gì, anh biết không? Để quẹt mũi… Đơn giản vậy thôi!