13 cái bánh rán nóng

Bánh rán vẫn còn nóng hổi © documentary.vn

Đang đi ngoài đường thì gặp cảnh mua bánh rán. Chiếc Pocket 2 nhỏ đến nỗi người bán hàng không biết đấy là máy quay.