Bánh rán nóng hổi

13 cái bánh rán nóng

Bánh rán giá 3.000đ/cái, 13 cái là 39.000đ, bớt xuống 35.000đ liệu cô bán bánh có đồng ý không?

Đang đi ngoài đường thì gặp cảnh mua bánh rán. Chiếc Pocket 2 nhỏ đến nỗi người bán hàng không biết đấy là máy quay.


Chuyên mục: