Mã của anh Bộ

Tuy phần tra cứu của em chỉ cần đến mã các trường, khoa trực thuộc ĐHQGHN và các trường không tổ chức thi, nhưng đã làm thì làm hết. Sau hai ngày tìm kiếm mà không ra cái nguồn dữ liệu nào trông có vẻ dễ khai thác, cuối cùng em đành phải dùng giải pháp trâu bò.

Ơ, bách khoa toàn thư này

Cái trang bachkhoatoanthu.gov.vn hoá ra cũng có từ điển trực tuyến. Buồn cho mình lạc hậu :-(. Vì là bách khoa toàn thư nên có nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực ngôn ngữ học có 813 mục từ. A lê, cào thôi! for i in `seq 1 9`; do wget http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10D0Z3JvdXBpZD0yMiZraW5kPSZrZXl3b3JkPQ==\&page="$i" -O index-"$i".html; done grep……

Cào Đọc báo trực tuyến

Trông ngứa mắt, nghịch tí chơi. Tranh thủ ôn lại tí bài cào bới… 😛 #! /bin/sh imgpage=’http://docbao.dec.vn/show_image.aspx?pid=’ echo ‘New directory name:’ read newdir if [ ! -d $newdir ] then mkdir $newdir else echo "’$newdir’ already existed. Please try another name."; exit fi cd $newdir wget $1 -O source.html egrep ‘selected="selected" value=".*">1<‘ source.html |\\……

Cào photoworld.com.vn

Cào theo trình tự thời gian gửi ảnh kiểu như thế này dễ bị trùng ảnh và phải bổ sung một số ảnh ở cuối nếu như danh sách “Last uploads” có thay đổi (chắc chắn sẽ có). Bù lại, nó sẽ nhanh hơn cách tải theo PID. Nhưng khi bổ sung sau lần tải……

Cào WorldEbookFair

Bọn WorldEbookFair quảng cáo bằng cách bôi ra cái trò “Free Access to the public from July 4th to August 4th, in celebration of Project Gutenberg’s 35th Birthday”. Thôi thì, méo mó có hơn không, ta cứ lôi về, chả mất gì của bọ :p. Làm quả tập lệnh cho khoẻ. Đầu tiên là tạo……

Cào “Danh mục các ngôn ngữ” của Ethnologue

Trang Ethnologue Language Code Index liệt kê 7299 ngôn ngữ trên thế giới. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của Ethnologue còn có thông tin chi tiết về tất cả các họ, nhóm ngôn ngữ trên thế giới. Tuy nhiên, trước mắt chỉ cào 7299 ngôn ngữ kia thôi. #!/bin/sh # Cào “Danh mục các……

Cào Color-Ring của Sfone

Oài, lâu lắm rồi không đổi cái nhạc chờ, tức là cái Color-Ring đó. Hôm nay đổi thử coi. Mà sao bên Sfone họ không làm mấy chương trình (miễn phí hoặc có thu phí), kiểu như: Cho người dùng chọn một danh sách rồi cho phát ngẫu nhiên mỗi lần có người gọi; Đặt……