Lao động khổ sai

Vì đại đa số các đ/c thợ dạy đều bận bịu nên chả mấy người gửi cho chúng em cái lờ lờ ca hát (lí lịch khoa học) theo đúng mẫu mà chúng em đã mất cả nửa tháng ngâm cứu. Cực chẳng đã, em đành nhắm mắt chép lại bản cũ rích từ năm… Continue reading Lao động khổ sai

Ơ, bách khoa toàn thư này

Cái trang bachkhoatoanthu.gov.vn hoá ra cũng có từ điển trực tuyến. Buồn cho mình lạc hậu :-(. Vì là bách khoa toàn thư nên có nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực ngôn ngữ học có 813 mục từ. A lê, cào thôi! for i in `seq 1 9`; do wget http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10D0Z3JvdXBpZD0yMiZraW5kPSZrZXl3b3JkPQ==\&page="$i" -O index-"$i".html; done grep… Continue reading Ơ, bách khoa toàn thư này

Cào Đọc báo trực tuyến

Trông ngứa mắt, nghịch tí chơi. Tranh thủ ôn lại tí bài cào bới... 😛 #! /bin/sh imgpage='http://docbao.dec.vn/show_image.aspx?pid=' echo 'New directory name:' read newdir if [ ! -d $newdir ] then mkdir $newdir else echo "'$newdir' already existed. Please try another name."; exit fi cd $newdir wget $1 -O source.html egrep 'selected="selected" value=".*">1<' source.html |\\… Continue reading Cào Đọc báo trực tuyến

Cào “Danh mục các ngôn ngữ” của Ethnologue

Trang Ethnologue Language Code Index liệt kê 7299 ngôn ngữ trên thế giới. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của Ethnologue còn có thông tin chi tiết về tất cả các họ, nhóm ngôn ngữ trên thế giới. Tuy nhiên, trước mắt chỉ cào 7299 ngôn ngữ kia thôi. #!/bin/sh # Cào "Danh mục các… Continue reading Cào “Danh mục các ngôn ngữ” của Ethnologue

Cào Color-Ring của Sfone

Oài, lâu lắm rồi không đổi cái nhạc chờ, tức là cái Color-Ring đó. Hôm nay đổi thử coi. Mà sao bên Sfone họ không làm mấy chương trình (miễn phí hoặc có thu phí), kiểu như: Cho người dùng chọn một danh sách rồi cho phát ngẫu nhiên mỗi lần có người gọi; Đặt… Continue reading Cào Color-Ring của Sfone