Đầu năm đi lễ hồ Gươm

Lâu lắm mới được tranh thủ đi chụp ảnh, anh bèn tranh thủ đăng lên bờ lốc cho khỏi mốc.

hoguom-02-2016-1

hoguom-02-2016-2

hoguom-02-2016-3

hoguom-02-2016-4

hoguom-02-2016-5

hoguom-02-2016-6

hoguom-02-2016-7