Ngọc xoài - Time Studio

Tại sao chúng mình (vẫn) yêu ảnh đen trắng?

Mặc dù những bức ảnh màu đầu tiên xuất hiện vào giữa thế kỉ 19, nhưng chúng ta vẫn gắn bó với ảnh đen trắng cho đến tận hôm nay. Và ở kỉ nguyên kĩ thuật số, khi chúng ta có thể chỉnh sửa bức ảnh theo đủ mọi cách mà trí tưởng tượng cho phép thì nhiều người vẫn tìm về dạng thức ban đầu của những bức ảnh – và ảnh đen trắng thường có vẻ nghệ thuật hơn và sáng tạo hơn. Tất nhiên, sòng phẳng mà nói thì ảnh màu trông cũng nghệ thuật không kém.

Xem trên Paratime Studio để biết ảnh đen trắng thì có gì hay.