Khách hàng kêu trời vì tin nhắn bị chặn…

… nhưng đếch có báo nào dám phản ánh. Trong khi đó, tin nhắn rác vẫn đầy.

(Hà Nội, những ngày cuối tháng 1 năm 2016)


Chuyên mục: